SAVED

SAVED finns på Torget 5 i Staffanstorp. Vi är ett gäng med hjärta för mat, människor och miljö. Vi tror att en god gärning föder en annan god gärning.

Läs mer om matprojektet på Saved.se